Hasselblad camera and my passion with my mom!

I’ve ever been written about Victor Hasselblad, a man from the other hemisphere. Who have inspired me over the decades […]

Read More

When does the Hasselblad 500c/m should working with you?

When does the Hasselblad 500c/m should working? มักมีคำถามบ่อยๆ ว่า มีอใหม่ที่เริ่มสนใจ Hass ควรจะเริ่มจากรุ่นไหนดี เป็นคำถามที่น่ารักนะผมว่า..เพราะจริงใจดีและถามเพราะความไม่รู้จะเริ่มยังไง ผมเองก็ไม่ได้เบื่อที่จะตอบนะครับ เพราะถือเป็นการเริ่มสนทนาเรื่อง Hasselblad ที่ดีมาก คนเรามีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนสำหรับสิ่งๆ หนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง […]

Read More

History of the Hasselblad 500 V systems

  History of the Hasselblad 500 V systems ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่า 500 ของ Hasselblad 500 Series ก่อนนะครับ ก่อนหน้านี้ Hasselblad ได้ผลิตกล้องรุ่น 1600, 1600F […]

Read More

Hasselblad Medium format camera, the 501 Series

      Hasselblad Medium format camera, the 501 Series ก่อนหน้านี้เราได้รู้จัก Hasselblad 500 series กันไปแล้วนะครับ คงทราบที่มาของรุ่นนี้ไปแล้วเช่นกัน คงไม่พูดถึงให้เยิ่นเย้อเสียเวลานั่งอ่านกันอีก Hasselblad ยังคงผลิตกล้องรุ่นนี้อย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนชื่อรุ่นจาก 500c/m […]

Read More