Mission Possible, through the eye’s perspective of the wide angle lens

ดีใจมากๆ เลยครับที่มีคนคิดถึงและติดตามเรื่องราวของ Hasselblad ผ่านการเขียนบทความเล็กๆ ที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างของผม ผมอาจหายไปบ้างนะครับ ตามเวลาและหน้าที่ของคนๆ หนึ่งที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไร แค่ทำพยายาม “ทำหน้าที่” บางอย่าง ที่ต้องทำให้สำเร็จก่อนเวลาจะผ่านไปเท่านั้นเอง หากช้าไปกว่านี้ก็ไร้ประโยชน์ ช่วงเวาที่ผ่านมาผมต้องเขียนหนังสือที่ความหนา ๒๒๐ หน้า เป็นตำราที่ผมเขียนขึ้นสำหรับการสอนในมหาวิทยาลัย เหลือเพียงการตรวจทานพิสูจน์อักษร และออกแบบหน้าปกรูปเล่ม ซึ่งคงจะทันใช้ในวันเปิดเทอม […]

Read More