When does the Hasselblad 500c/m should working with you?

When does the Hasselblad 500c/m should working? มักมีคำถามบ่อยๆ ว่า มีอใหม่ที่เริ่มสนใจ Hass ควรจะเริ่มจากรุ่นไหนดี เป็นคำถามที่น่ารักนะผมว่า..เพราะจริงใจดีและถามเพราะความไม่รู้จะเริ่มยังไง ผมเองก็ไม่ได้เบื่อที่จะตอบนะครับ เพราะถือเป็นการเริ่มสนทนาเรื่อง Hasselblad ที่ดีมาก คนเรามีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนสำหรับสิ่งๆ หนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง […]

Read More