Victor Hasselblad’s Biography

 Victor Hasselblad and His Biography เมื่อปี พ.ศ. 2449 [ ค.ศ.1906] มีเด็กชายตัวน้อยๆ คนหนึ่ง..ถือกำเนิดในดินแดนเล็กๆ ของยุโรปชื่อว่า…สวีเดน เขาเกิดในครอบครัวที่พอมีอันจะกิน โดยมีธุรกิจของครอบครัวเกี่ยวกับด้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพและเคมีภัณฑ์ด้านการถ่ายภาพครบวงจร พออายุได้ 14 ปี บุพการีเล็งเห็นถึงความก้าวหน้าและอนาคตที่ดีกว่า จึงได้ส่งเด็กคนนี้ […]

Read More